Jenis Penyertaan Ibadah

AKIKAH

Harga Bermula

RM58000
LUAR NEGARA - RM580.00
MALAYSIA - RM1199.00

KORBAN

Harga Bermula

RM32000
LUAR NEGARA - RM320.00
MALAYSIA - RM720.00

Sila Pilih Tempat Pelaksanaan

Adakah Anda Menetap di Malaysia?
Sila Masukkan Nama!
Sila Masukkan No Kad Pengenalan / Passport!
Sila Masukkan Nombor Telefon!
Sila Masukkan Email!
Sila Masukkan Alamat!
Sila Masukkan Poskod!
Sila Masukkan Bandar!
Sila Masukkan Negeri!
Sila Masukkan Negara!

Jumlah :

Jumlah :

Adakah anda mahu e-sijil atau sijil bercetak?

e-Sijil
Sijil Bercetak
Sila Tandakan Pilhan Sijil!Pengakuan Maklumat

Saya mengaku/berjanji bahawa semua maklumat yang telah diberikan di atas adalah benar dan menerima semua TERMA DAN SYARAT serta PENAFIAN yang telah ditetapkan.

Sila Tandakan Ruangan Pengakuan!

Lafaz Akad
(Perincian)

Saya, nama / wakil kepada peserta, bersetuju untuk mendapatkan perkhidmatan Ibadah Qurban di EZ Qurban dan mewakilkan kepada urusetia Program Ibadah Qurban pada tahun ini kerana Allah Ta'ala.

Sila Tandakan Ruangan Akad!

Sila Pilih Kaedah Pembayaran

Jumlah: RM500
*
*
RM

(Sila pastikan Fail tidak melebihi 4MB,Untuk mengelakan anda menghadapi kesukaran untuk muat naik Fail Terima Kasih.)

Pilih file...